Facebook

Přihlášení zpravodaje

Máte-li zájem dostávat e-mailem zdarma informace a aktuality o laminátech a dalších materiálech, prosím zaregistrujte se k odběru.

E-mail
Jméno Příjmení
Společnost Zařadit do skupiny

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Základní vyjasnění části pojmů a názvů materiálů používaných v moderním zpracovatelském dřevoprůmyslu (DTDL, LTD, CPL, HPL)

Budeme se zde zabývat jen nejběžnějšími pojmy a nejběžnějším výstupem z výroby. Samozřejmě u mnoha výrobců jsou drobné rozdíly již ze samé podstaty snahy o odlišení produkce a úsilí získat nějakou výhodu před konkurencí.

DTDL, (LTD) „lamino“ desky. Než se začneme zabývat kvalitními materiály, měli bychm si ujasnit jednu skutečnost. Přes snahu výrobců a zpracovatelů tohoto materiálu, nejsou LTD desky ničím jiným než pouze dekoračním papírem (barevným nebo s natištěným vzorem) nalepeným na dřevotřískové desce (DTD). Papír je v  tloušťce cca: 0,08 – 0,2 mm. Jedná se o nejlevnější a nejméně odolný materiál určený pro výrobu nábytku. Historie LTD desek sahá do poválečné doby (50-tá léta 20 století), kdy byla naléhavá potřeba okamžitě řešit vysokou poptávku po startovacím nábytku pro mladé rodiny ve zbídačené  Evropě.

LTD desky –  zlidovělým názvem: „lamino“ nelze zaměňovat s kvalitou vysokotlakých laminátů.

Desky se vyrábí v mnoha tloušťkách, pro nejběžnější aplikace: 10, 18, 19, 25,... mm.

Použití: korpusy skříňového nábytku, dočasný nábytek s krátkou životností, výstavnictví, reklamní prezentace, divadelní kulisy, levný hotelový nábytek (na 2 roky – zkušenosti našich výrobních partnerů, kteří takové hotely vybavují), vodorovné plochy s minimální zátěží a pod.

Přední představitelé tohoto typu produkce: Egger, Kronospan, Kaindl, Pfleiderer, Unilin.

 

 

Jaký je rozdíl mezi CPL a HPL, kompaktními deskami?

Rád bych se na úvod pokusil jednoduše vysvětlit základní pojmy. 

CPL - kontinuálně lisovaný laminát

Výroba probíhá rychlým stlačením několika nepřetržitě vstupujících vrstev zahřátých podkladových (kraftových papírů – sycených speciální pryskyřicí) papírů, dekoračního papíru a vrchní krycí (pevnostní) vrstvy - overlay mezi válci na válcovací stolice. Kvalita je proměnlivá dle jednotlivých dekorů (barev) a výrobců. CPL (jako celek) není popsatelné normami! (Norma:  EN 438 popisuje pouze kvalitu, vlastnosti, výrobu materiálu HPL - vysokotlaký laminát, lepený ve stacionárním lise). 

Běžné tloušťky CPL: od 0,2 – 0,8 mm.

Vlastnosti CPL: odolnější než samotný dekorační papír lepený na DTDL.

Použití CPL: Korpusy nábytku, interiérové dveře, vertikální aplikace, vodorovné plochy s nízkou zátěží.

Přední představitelé tohoto typu produkce: Egger*, Kaindl.

*(fa Egger dnes vyrábí část produkce v kvalitě HPL a následně i kompaktní desky)

 

HPL - vysokotlaký laminát

Jedná se o velmi odolný materiál určený pro výrobu nábytku a dalším použití v interiéru. Dnešní možnosti výběru dekorů, barev, povrchových struktur jsou velmi rozsáhlé. Vynalezen před více jak 100 lety.

Výroba vysokotlakého laminátu probíhá vždy ve stacionárním lise, kde je po zavezení všech lisovacích portálů  materiál ve skladbě: (kraftové papíry, dekorační papír, průsvitná ochranná folie - Overlay) stlačen za vysoké teploty a tlaku. Tlak a teplota působící na materiál na materiál zajistí, že dojde k propečení a spojení všech vrstev materiálu. Za přibližně 80 minut je výrobek z lisu vyvezen a schlazen. Po této proceduře materiál odpovídá normě pro vysokotlaké lamináty: EN 438 a snese tak nejvyšší nároky, které jsou na tento materiál kladené.

Vnitřní vrstva HPL laminátu zajišťuje mechanické vlastnosti, pevnost, příp. nehořlavost. Overlay zajišťuje tvrdost. Uzavírá HPL laminát. Dodává lesk a transparentnost.

Unibarvy nejsou na papír tištěné. Papír je provarvený v celé hmotě. Nositelem dekoru může být v některých případech i Overlay (metalický efekt). Strukturu povrchu HPL určuje druh použitého lisovacího plechu.

Běžné tloušťky HPL: od 0,6 mm – 2 mm.

Vlastnosti HPL: vysoká odolnost povrchu proti poškození, dlouhodobá životnost a stálost barev, vysoká odolnost proti působení zvýšené teploty (do 180ºC) a vysoká odolnost proti průniku vody.

Použití HPL: všechny interiérové aplikace, dveře, obložení stěn, nábytek, pracovní stoly, možnost digitálního tisku – individuální řešení, podlahy, všechny aplikace co vyžadují dlouhou životnost materiálu a stálost povrchu.

Přední představitelé tohoto typu produkce: Formica, Abet Laminati, Resopal, Kronospan, Egger, Polyrey, Modekor, Homapal, Lamicolor, Pfleiderer, Arpa, FunderMax,....

 

Kompaktní desky

Jedná se ve své podstatě o výstup z výroby HPL. Vznikají prostým vrstvením jádra - tedy primárně vrstvených kraftových papírů. Jako kompaktní deska je ve většině případů chápána deska od tl. 2 mm s dekorační vrstvou na obou stranách.

Běžné tloušťky kompaktních desek: od 2 mm – 30 mm.

Použití kompaktních desek: Interiérové (nábytek, stoly, dveře, obložení stěn, sprchové kouty, kabinkové a šatní systémy, pracovní desky, části strojů, ...) a exteriérové aplikace (dveře, zábradlí, odvětrávané fasády, dětská hřiště, ploty,....).

Přední představitelé tohoto typu produkce: Abet laminati, Formica, ARPA, Kronospan, Resopal, Polyrey, Egger, Trespa.